Elektronické zabezpečovacie systémy

Pre každého klienta vypracujeme individálnu ponuku, ktorá optimálne a cenovo efektívne odráža jeho potreby.

  • Bezpečnostný audit (obhliadka areálu, obhliadka existujúcej technológie, identifikácia bezpečnostných rizík, návrhy riešení, protokol, projekt)
  • Bezpečnostné systémy (analýza bezpečnostného systému, dodávka systémových prvkov, instalácia a montáž, zaškolenie personálu)
  • Vzdialená správa a monitoring (dodávka systémových prvkov a materiálu, inštalácia a montáž systémov, zaškolenie personálu, správa systému)
  • Kontrola vstupu, závory a brány (dodávka komponentov, inštalácia a montáž, zaškolenie personálu, dodávka vstupných ID, servis)
  • Poplašné systémy (obliadka objektu a návrh projektu, dodávka komponentov a materiálu, montáž, inštalácia, aktivácia, zaškolenie personálu, servis)

Kontakt

ARES Provider
Šintavská 18
85105 Bratislava

Prevádzka:
Závodná 8
82106 Bratislava

Tel.:
+421 2 446 31 500

Mobil:
+421 905 464 186
+421 905 403 445
+421 948 128 008

E-mail:
servis@arespro.sk